Марс в V дом

Марс в V дом съветва да се избягват залози и борсови спекулации, също ако той получава неблагоприятни аспекти. С нехармонични конфигурации това положение е много неблагоприятно за отношенията с лица от противоположния пол. То е пагубно в женска тема, където почти винаги води до грешки, чиято причина са мъже, особено ако Марс има силно влияние.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply