Марс в IX дом

Марс в IX дом прави пътешествията опасни и често предсказва автомобилни аварии. От психологическа гледна точка това положение говори за съмнение и скепсис или – обратното – за стихийно обръщане към нова религия или към смяна на мнението, към стремително заемане на някаква идеологическа позиция, което е по-скоро инстинктивно, отколкото обмислено.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply