Марс в I дом

Влиянието на Марс се проявява много бързо, преди всичко то обуславя бурните рефлекси и чувства, например гняв и влечение. В женски теми това е главен показател за любимия мъж.

Марс в I дом придава ускорена активност, инициативност и честолюбие в течение на годината, тъй като се явява конфигурация на динамизма и увлечението, на които при тълкуване трябва да се обърне особено внимание. Ако Марс е ранен, то той се явява причина за повишена раздразнителност, превъзбуда и дори жестоки постъпки. Необмислени думи или действия могат да предизвикат неприятности или разправии с хора, отбелязани от дома, управляван от Марс или заеман от поразяващата Марс планета. Това положение увеличава сексуалния инстинкт, особено ако Марс е свързан с Венера. В аспект с Нептун той показва безполезна загуба на енергия заради нещо неосъществимо или заради някакво начинание, неспособно да даде това, което се очаква от него.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply