Марс във II дом

Марс във II дом води до невнимание в начинанията или към прекалено големи разходи, често превишаващи възможностите на човека. Ако Марс има напрегнати аспекти, неизбежни са неприятностите и затрудненията с парите.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply