Слънце в XII дом SR

Слънце в XII дом SR има връзка с отпадналост и разстройства, „благоприятни“ за човек, например със заболяване, освобождаващо организма от токсини, или с проявяване на болест, протичаща в скрита форма, така че човек започва да следи здравето си: Слънцето „осветява“ тази болест. Това положение подпомага успеха в дейностите, свързани с този дом. Ако Слънцето е много ранено, тази позиция представлява заплаха за здравето, тъй като отбелязва изтощение на организма.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply