Слънце в XI дом SR

Слънце в XI дом SR подпомага реализацията на плановете и надеждите (ако не е ранено), особено тези, които са свързани с управляваните от него домове на SR. През годината често ще нараства честолюбието. Това още е указание за съществуването на някакъв приятел, имащ голямо значение в живота на човека в течение на последващата година.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply