Слънце в VII дом SR

Слънце в VII дом SR е по-благоприятно за съпруга или за приятел, отколкото за самия човек. Добра позиция за политическа или обществена активност. Понякога е показател за изясняване на положението в брака или на отношенията с приятели и колеги. При жалби или някакво съперничество това положение показва наличието на опасен противник в обкръжението, ползващ се с влиятелна поддръжка. Тази опасност се усилва от опозицията на АСЦ към Слънцето.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply