Слънце в IX дом SR

Слънце в IX дом SR увеличава честолюбието. Благоприятно положение, ако Слънцето не е много наранено, за всичко, което се управлява от тази част на картата (духовно развитие, обучение, големи пътешествия и т.н.).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply