Слънце в IV дом SR

Слънце в IV дом SR влияе не толкова на нещата, свързани с този дом (родители, собственост и т.н.), но особено на последното тримесечие на годината: в зависимост от аспектите и управляваните домове, то е показател за успех или неуспех, а също говори за събития, очаквани в това тримесечие. Ако Слънцето не е ранено, позицията улеснява всички действия, отнасящи се до недвижима собственост.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply