Слънце в Х дом SR

Слънце в Х дом SR — добро указание за професионален успех. Репутацията ще има тенденция към ръст, в случай на необходимост на човек винаги ще му бъде оказвано доверие, няма да му липсват покровители. Това положение често се среща в години на служебно признание и придвижване и в години, свързани с някакви забележителни действия. Ако Слънцето е ранено, настъпва отслабване на благотворното му влияние, но служебното израстване, макар и не без трудности, все пак е възможно.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply