Слънце във II дом SR

Слънце във II дом SR благоприятства успеха, спомага за него (ако то не е много поразено). Повишава шансовете за успех, но често става въпрос за прекалено далечни планове. При омъжените жени това е перспектива за повишаване на оплакванията от съпруга.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply