Меркурий в XI дом

Меркурий в XI дом способства или не връзките, които в течение на годината ще се увеличават. Ако Меркурий е свързан с II, VIII или Х дом с благоприятни аспекти или управление, тези връзки ще са изгодни и ще донесат полза в една или друга форма (в хороскоп на търговци или на лица със свободни професии тази позиция показва увеличение на клиентите). Опозиция към планета, разположена в V дом, обикновено води до разочарования или тревоги, свързани с деца.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply