Меркурий в V дом

Меркурий в V дом показва, че в течение на годината всички чувства на човека ще се контролират и анализират от разума. Това положение повече подпомага интелектуалните, отколкото чувствените удоволствия, и може да се смята за благоприятно за професионалното обучение като цяло, ако Меркурий няма напрегнати аспекти.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply