Меркурий в IX дом

Меркурий в IX дом — Много благоприятно положение, то често се среща в най-плодотворните години на много журналисти и научни работници. Почти винаги говори за делови пътувания.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply