Меркурий във II дом

Меркурий във II дом влияе на успехите в паричните въпроси само в зависимост от аспектите, които той получава от други планети, въпреки че това положение означава, че въпросите или хората, обозначени от тази планета (търговия, сделки, премествани, журналисти, посредници и т.н.), играят определена роля в паричните въпроси.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply