Луна в XII дом

Луна в XII дом — Има опасност от някаква враждебност, с която човек много трудно ще се примири. Обикновено това е показател за година, неблагоприятна за пътешествия, за начало на търговски операции, начинания, изискващи добра репутация, и реклама. Също така това е указание за грижи и неприятности, свързани с жени.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply