Луна в VII дом

Луна в VII дом показва помощ от страна на жена. В зависимост от аспектите това положение указва благоприятни или неблагоприятни изменения в брачния живот, обществения живот или във връзките. Ако Луната е в опозиция към АСЦ, следва да се очакват някакви изменения, отнасящи се до здравето, особено в женски хороскоп. В женски теми това положение също благоприятства зачатието.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply