Луна в V дом

Луна в V дом говори за смяна на чувствата. Ако е ранена, става дума за опасност от измяна. В женска тема Луната, намираща се в V или VII дом, благоприятства зачеването и често се среща в година на бременност. Присъствието на Юпитер в  V или Х дом също благоприятства плодовитостта. В картата на по-възрастни хора това положение се отнася до децата или до борсови спекулации. Ако Луната е добре разположена или има добри аспекти, това говори за успех в игри и лотарии. В случай че тя управлява III или IX дом и не се намира във фиксиран знак, може да се направи извод, че на човек му предстоят многобройни приятни пътешествия (същото е и ако Луната е в III или IX дом и управлява V дом).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply