Венера в XI дом

Венера в XI дом подпомага светските успехи, реализацията на желанията, надеждите; често показва дружба с девойка; някаква титла, ласкаеща самолюбието, или изгодни приятелски отношения с жени; говори и за получаване на удовлетворение от страна на приятели или роднини. Това е показател за поддръжка и одобрение било от страна на жени, било получено благодарение на женска симпатия.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply