Венера в VII дом

Венера в VII дом е добър показател за семейно щастие. Това положение често се наблюдава в SR на брак и любовни отношения. Но нейното ретроградно движение в момента на SR (както впрочем ретроградното движение на която и да е друга планета) не позволява осъществяването на плановете, свързани с брак, в течение на предстоящата година, или – ако тя има добри аспекти – бракът ще бъде сключен след желания от човека срок.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply