Венера в VI дом

Венера в VI дом, ако не е ранена, покровителства здравето, служенето и отношенията с домашната прислуга или с подчинените. При напрегнати аспекти с Марс и Уран говори за опасност от заболяване на половите органи или неприятности със съседи.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply