XII дом SR в I дом на радикса

XII дом SR в I дом на радикса

Това е показател за грижи и недоволство. Също така обаче тази позиция благоприятства окултните занимания.

XII в II — Проблеми с пари или свързани с тях измами или тайни. Не е толкова неблагоприятна както обратната конфигурация, въпреки че нейното значение често е сходно със значението на II дом SR в ХII дом на радикса.

XII в III — Прави пътешествията опасни, създава заплаха от нещастни случаи, особено при неблагоприятни планети. Показател за неприятности, произтичащи от писма или документи.

XII в IV —  Влошаване на здравето на родители, неприятности, свързани с мястото на живеене, или неприятности по повод дела, свързани с недвижими имоти. Ако човекът, чиято карта се разглежда, се явява собственик, тази конфигурация предразполага към наличието на свободни помещения или говори за необходимост от скъпоструващ ремонт. От гледна точка на здравето тази позиция по-скоро предразполага към неразположение и вътрешни болести (коремна кухина).

XII в V — Предразполага към скрити любовни връзки. Ако тази позиция се срещне в женска тема по време на бременност, следва да се опасява от всевъзможни усложнения, а раждането ще бъде трудно.

XII в VI — Показва безпокойство, свързано със здравето, често понижава производителността на труда.

XII в VII — Лоша конфигурация за разбирателство между съпрузи, за съгласие в различни обединения. При благоприятни планети предполага общи тайни, грижи и тревоги, скрити от съпруга или от приятел, за да не се безпокои. Понякога действа като VII в XII.

XII в VIII — Говори за безпокойство във връзка със смърт или със страх от смърт – собствената или на близки хора. Понякога показва неприятности, свързани с наследство или с несполучливо разпределение на капитал.

XII в IX — Способства човек да се отнася по-философски към падащия му се дял от изпитанията ( ако са указани и ако Марс не е в този дом), но при силна натовареност на XII дом — тази позиция говори за нарушени, често неволно, закони и правила, тоест съдебни процеси, проблеми с полиция, неприятности с данъчната администрация.

XII в Х — Говори, че обстоятелствата препятстват свободата на действие и че човек е принуден да се придържа към установени правила, да се съобразява с мнението на околните или с обичаите и правилата, а също, че за достигане на своите цели следва да се използват дипломатически ходове и заобиколни пътища. Понякога е показател за задължения и дългове на честта, които усложняват неговото положение.

XII в XI — Отрицателно се отразява на връзките, предполага разочарование, чиято причина са приятели. Във връзките и приятелството е необходимо спазването неблагоразумие, тъй като приятелите могат да се превърнат в скрити врагове. Положителен знак на куспидата с благоприятни планети не могат да препятстват насочените срещу човека интриги, но неутрализират тяхното въздействие и способстват за разобличението на зложелателите. Тази позиция може да бъде изтълкувана и като показател за препятствия в реализацията на плановете и амбициите.

XII в ХII — Подсилва указанията в радикалния хороскоп.

В заключение можем да добавим, че много позиции се отнасят към едно и също събитие или към различни страни на едно и също събитие. Така например в , съответстваща на продажба на имот, очаквана в продължение на дълго време, АСЦ се намира в Зенита (МС) на радикалната карта., IV дом SR заема голяма част от II дома на радикса, МС се намира в VII дом (свързан с договори) и т.н.

От друга страна, всяка позиция може да представлява цяла редица значения и различни оттенъци, които във всеки отделен случай астрологът изследва, основавайки се при това на знаците, планетите, аспектите, господството, свързани с този случай. Например VIII дом SR във връзка с V дом от радикса може да говори както за смърт на дете или някакво произведение, за угасването на чувства, така и за използването на капитал за спекулации или за зрелищни мероприятия, а също за усилване на чувствеността, и действа както в лош, така и в добър смисъл. Невъзможно е да се предвидят предварително и да се формулират всички възможни комбинации. Необходим е синтез на картата, в който много важна роля играят интуицията и дедукцията. Тук са дадени само общите указания и относителният смисъл на тези позиции.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply