XI дом SR в I дом на радикса

XI дом SR в I дом на радикса

Повишава възприемчивостта към собственото обкръжение. Ако SR не е достатъчно благоприятна, през настоящата година ще има повече планове, отколкото фактори за реализирането им.

XI в II — Отнася се до деловите връзки. При неблагоприятни планети – неуспех във финансовите начинания.

XI в III — Улеснява сближаването с братя, колеги, говори за неголеми взаимни услуги. При неблагоприятни планети, това е добра позиция за съревнование, изложби, спортни достижения.

XI в IV — Разрив на приятелски отношения или връзки, може да означава надежди, свързани с доходи от недвижими имоти, от реколта, от наследство.

XI в V — Съветва да се наблюдава кръгът познати и приятели на детето. Позволява да се оценят чувствени въпроси. Понякога действа като обратната конфигурация.

XI в VI — Обозначава работни планове, облекчава придвижването по служебната стълба. Понякога действа като VI дом SR в XI дом от радикалния хороскоп.

XI в VII — Планове и надежди, свързани с встъпването в брак или установяването на тесни взаимоотношения между вече познати хора. При неблагоприятни планети – опасност от развалянето на отношения с приятели заради трето лице.

ХI в VIII — Обикновено показва, че реализирането на плановете зависи от незаработени пари, например от печалба в лотария. Понякога отбелязва вид на наследство.

XI в IX — Подчертава ролята на интелектуалните връзки, показва, че надеждите зависят от влиянието на далечни неща (писма от чужбина, лица и начинания, несвързани с местопребиваването на човека, и т.н.)

XI в Х — Позволява да се съди за ролята на приятели, близки и покровители на човека през текущата година. При неблагоприятни планети или поражение на управляващите планети тази позиция е опасна и винаги говори за грижи и неприятности, произхождащи от деловите отношения.

XI в ХI — Оценява се както всички подобни позиции, съгласно различията на радикалната карта и SR, тоест съгласно промените, внесени от планетите.

XI в ХII — Винаги говори за някакво безпокойство, свързано с приятели или близки, но също не позволява на противоречията да прераснат в кавги. От друга страна, тази конфигурация препятства плановете и стремежите, тъй като са възможни непредвидени нещастия и неприятности.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply