VIII дом SR в I дом на радикса

VIII дом SR в I дом на радикса

Вещае борба, безпокойство, свързано с отговорности и финанси, отслабване на здравето, траур. Тази позиция често показва година на смърт.

VIII в II — С неблагоприятни планети следва да се опасяваме от загуба на един от източниците на доходи (загуба на работа, закриване на предприятие и т.н.). С благоприятни планети – увеличаване на доходите, свързано с нещата, имащи отношение към VIII дом (подаръци, наследство, спечелен процес и т.н.).

VIII в III — Съответства било на изменение във връзка с капитал, било за смърт на родни или доведени братя или колеги. С Меркурий или управляващата III дом планета в поразено положение тази позиция води със себе си загуба на писма, ръкописи или други документи.

VIII в IV — Някаква смърт в семейството, продажба или загуба на имущество. Особено е опасна в картата на хора, занимаващи се със селско стопанство, тъй като при неблагоприятни планети или конфигурации може да говори за гибел на реколтата.

VIII в V — Угасване на чувства или смърт на дете (понякога тази позиция води не до физическа смърт, а към раздяла с дете, тъй като за субекта то по някаква причина то вече не съществува). В хороскопа на възрастен актьор – край на сценичната кариера. С благоприятни планети – успех в залагане, игри, лотария, борсови спекулации и т.н. – следва да бъде изтълкувана като знак за нарастващ (V дом) капитал (VIII дом).

VIII в VI — Повишаване на домашните разходи, особено свързаните със здраве, или предсказание за смърт на чичо или леля, а също на служител или слуга. При благоприятни планети – благоприятно за здравето, тай като буквално тази позиция означава смърт (VIII дом) на болест (VI дом). Необходимо е е да се спазва внимание при съставянето на завещания или дарения, тъй като може да бъдат направени неправилно и да предизвикат съжаление.

VIII в VII — При неблагоприятни планети предсказва разрив на отношенията с близък човек, а понякога – неговата смърт. Често действа по същия начин, както VII дом SR  в VIII дом от радикса.

VIII в VIII — Подчертава указанията на дома от радикалния хороскоп.

VIII в IХ — Указва обръщане към висша съдебна инстанция в картата на човек, водещ процес; на преместване на капитал зад граница, външни заеми, покупка на ценни книжа в чужбина. Ако вземем IX дом в религиозното или философското му значение, тази позиция може да се изтълкува като голяма еволюция на религиозните и философските представи, включващи отказ (смърт) от някаква вяра и понятия.

VIII в Х — Материални или морални задължения, утежняващи положението на човек. Ако съвкупността от показатели SR е лоша, тази позиция може да отбележи загуба на положение или на длъжност. При поддръжката на благоприятни планети и конфигурации може да показва подобряването на ситуация във връзка с помощ на съпруга или със заем.

VIII в ХI — Говори за възможна смърт на някого от приятелите. При неблагоприятни планети е знак на „смърт на плановете“. С Плутон показва големи изменения в плановете и стремежите на човек под влияние на събития и условия, които произтичат или надделяват през годината. При благоприятни планети – полза благодарение на приятели.

VIII в ХII — Необходимост от регулиране на въпроси, свързани с дългове и задължения, или намаляване на грижите. Ако SR е неблагоприятна за здравето, тази конфигурация предразполага към припадъци, към обостряне на хронически болести. При благоприятни планети или конфигурации това може да показва година на края на недобрата съдба на човека и начало на по-щастлив период – буквално „смърт на неприятностите“.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply