VII дом SR в I дом на радикса

VII дом SR в I дом на радикса

Показва важната роля на обществения живот през годината. В променливи знаци тази позиция обозначава повече или по-малко противоречиви стремежи: понякога човек не знае какво иска, колебае се между собствените и внушените му отвън стремежи. Това също е показател за много важно начинание на съпруга.

VII в II — Благоприятства (или не – в зависимост от планетите) успех, обусловен от различни източници: VII дом „приобщава“ към главния източник на успеха, възможност за няколко успеха едновременно. Понякога тази позиция действа като II дом SR  в VII дом от радикса, но често показва увеличаване на количеството източници на успех, на пари, получени в резултат от процес.

VII в III — Говори за разминаване във възгледите със съпруга или с партньор. Тъй като III дом е домът на любовницата в мъжка тема и понякога – на любовника в женска тема, тази конфигурация често показва измяна на съпруга (съпругата) или на самия човек, чиято карта се разглежда. Затова в някои Зодиаци на Далечния изток той е представен от любовници, а не от две държащи се за ръце деца.

На Запад често забравят, че знакът Близнаци – знакът на III дом – е преди всичко знак на сексуалната полярност и сексуалното влечение.

Тъй като главното значение на VII дом е да допълни човек (или някаква част, представена от I дом), а III дом ръководи промяната на мястото, тази позиция показва за необходимост да се повтори пътешествие или да се извършат някакви постъпки, които следва да сложат край на спорно дело.

VII в IV — Тази позиция е благоприятна и изгодна за договори и делови отношения с по-възрастни хора (IV дом — дом на края на живота). Има връзка и с наследствени процеси и залагане на имущество.

VII в V — В картата на самотници повдига въпроса за узаконяване на връзки (което се отнася до областта на V дома) посредством сключване на брак (едно от главните значения на VII дом). Като благоприятна, тази позиция способства договорите, имащи връзка с изкуство, скъпоценности, удоволствия, а също към ревността. Понякога тя показва съперничество в любовта, брак на дете (това зависи от съвкупните показатели на картата.).

VII в VI — При неблагоприятни планети говори за необходимост от борба с изострена болест и рецидиви. Ако VI дом се разглежда в смисъл на задължителната работа, тази позиция отбелязва увеличение на обема на тази работа: тя може да се срещне например в хороскопа на служител, принуден да поеме върху себе си част от задълженията на заболял колега. Понякога тази позиция действа като позицията на VI дома SR в VII дом от радикалния хороскоп.

VII в VII — Усилва указанията на радикалната карта.

VII в VIII — Отнася се към благоприятен или неблагоприятен изход на съдебен процес или обозначава контракти, свързани с нарастването на пари в капитал (например чрез покупка на акции). С Нептун тази конфигурация може да доведе до откриване на грешки, направени от съпруга или от колега. С Марс предсказва спорове и дори скандали, свързани било с пари, било с някаква тема от миналото („мъртва“, изхождайки от природата на VIII дом). С Уран – опасност от загуба или кражба на документи, акции, рента и т.н.

VII в IХ — Става въпрос за обединения, договори, сближаване с чужденци или за договори, обединения като резултат от далечни пътешествия, а също за научно или литературно сътрудничество.

VII в Х Често поставя ситуацията в зависимост от процес или обединение. С неблагоприятни планети това е признак на борба и съперничество в професионалните дела, обусловени от външни причини. Може да показва брак или повторна женитба на майката в картата на дете.

VII в ХI — Предсказва картата на ерген, че ще играе ролята на приятел на младоженеца. В огнен знак или със свободни планети тази позиция показва необходимост от борба за реализирането на планове и намерения, а също на изменение на отношенията с приятелите: с Венера – сближаване, със Сатурн – отдалечаване, с Нептун – усложнения, при които отношенията стават много неопределени, и т.н.

VII в ХII Неблагоприятно за обществения живот, говори за усложнения и безпокойства, свързани с процеси, договори, обединения или със семейния живот. Понякога отбелязва общо отслабване на здравето на съпруга или на колега или  тяхната подлост, измама или таен съюз.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply