VI дом SR в I дом на радикса

VI дом SR в I дом на радикса

Тази позиция обикновено показва на недостатъчно свободна воля в течение на предстоящата година (VI дом е дом на подчинението). Признак за неудачна година за всякакви независими действия. Ако съвкупността на SR показва отрицателно влияние на здравето, дадената позиция говори, че следва да се боим от опасни, но кратковременни болести (тоест те няма да прераснат в хронични).

VI в II — Предупреждава, че успехите може да бъдат непостоянни и нерегулярни. Тази позиция пречи на човек в работата, в крайна сметка в такъв случаи, ако професията има връзка с VI дом (тоест с болести, храна, домашни животни, морски съдове и неголеми кооперативни общества).

VI в III — При неблагоприятни планети – опасност от заболяване, което води със себе си смяна на мястото (с Марс и Нептун – това е заразна болест, със Сатурн – простуда, с Уран – нещастен случай, и т.н.). Често това е знак, показващ влошаване на здравето на братя, сестри или съседи. При благоприятни планети тази позиция е особено добра за търговци, библиотекари, конферансиета и всички, чиято професия зависи от III дом.

VI в IV — В хороскопа на фермери неблагоприятна за събирането на реколтата (тази позиция може да се тълкува като „болест на земята”). Понякога действа също като IV дом SR в VI дом на радикса.

VI в V Отнася се до неприятности в чувствения живот, болест или безпокойство, причина за което е удоволствие или слабо здраве на дете. В добра конфигурация тази позиция може да показва лека и приятна работа или занимание.

VI в VI —  Както всички сходни позиции се оценява по радикалния хороскоп.

VI в VII — Лоша позиция за здравето на съпруга, а също за съюзи, договори и процеси. Необходимо е да се избягва началото на нови процеси, да се внимава при подписването на договори, тъй като тази позиция предразполага към досадни грешки и пропуски.

VI в VIII — Внушава относителна „смърт” или временно прекратяване на жизнените функции, особено ако тази позиция се подчертава от множество планетни конфигурации. Често се среща в момента на менопаузата при жена. При връзка с II и Х дом следва да се опасяваме от загубата на местоработата. Понякога внушава безпокойство във връзка с капитали и връщане на дългове.

VI в IХ — Не благоприятства пътешествията, техните последици могат да бъдат безпокойство, неприятности и дори болест. Ако се вземе духовното значение на IX дом, то тази позиция може да обозначава период на скептицизъм, съмнения, бавни и трудни разработки на религиозните представи.

VI в Х — Намалява свободата на действие, носи безпокойство, свързано с общественото положение, показва трудности в професионалните начинания. За да не е неблагоприятна тази позиция, е необходимо щастливо планетно съчетание.

VI в ХI — Указание, че желанията, намеренията или плановете на човек може да бъдат опорочени. Ако управляващата III дом планета е добре разположена, има добри аспекти и е благоприятна по своята природа, тази позиция води със себе си произтичащо от приятели предложение за работа. При неблагоприятни планети – това е болест или нещастен случай, заплашващ някого от приятелите.

VI в ХII — Предразполага към нови форми на проявление на хронически заболявания, показва неподходящ за човека режим на хранене и хранителни продукти, така че човек е длъжен да отделя повече внимание на хигиената и на условията, в които живее.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply