V дом SR в I дом на радикса

V дом SR в I дом на радикса

Говори за любовни стремежи, подчертава чувствеността. В женска тема често се среща в годината на бременност и на раждането на дете. При тази позиция не се препоръчва правенето на никакви изводи без изучаването на данните за това какви домове се събират в V дом на радикса.

V в II — Благоприятства успеха в залагане, лотария, борсови спекулации. Тази позиция говори за удовлетвореност, свързана с пари, затова ще има повече разходи за различни удоволствия (ако не пречат неблагоприятни планети, особено Сатурн).

V в Ш — Чувствена връзка (в мъжка тема) или приятни пътешествия. Благоприятства литературните трудове, също обещава успех благодарение на ръкописи от всякакъв вид и от кореспонденция. Понякога съответства на годеж на брат, сестра, а също може да означава раждането на племенник.

V в IV — Повдига въпроса за задомяването на член от семейството. Поддържана от благоприятни планети, тази позиция говори за украсяването или обзавеждането на дома.

V в V — Действа както всички подобни позиции и усилва значението на V дом от радикалния хороскоп.

V в VI — В съответствие с планетните конфигурации, обуславящи едно или друго значение на тази позиция, може да съответства било на чувствено или сексуално влечение към човек, заемащ по-ниско социално положение, било за опасност от заразно заболяване, било за безпокойство относно болест на дете. Тъй като VI дом е домът и на домашните животни, в тази позиция може да се види получена чрез такива радост.

V в VII — Показва късмет или радост, свързани с встъпване в брак, съюз, със сключване на договор или с нещо, свързано с областите на VII дом. Може да обозначава женитба на другар.

V в VIII — Общо отбелязва развитие на сексуалността. С вредни планети заплашва от смърт на дете.

V в IХ — Разширение на съзнанието, удовлетворение, получено от пътешествие, научни занимания, от изпълнението на задълженията на съдия, от религия или успех в занятията (V дом още е и дом на техническото обучение). В картата на художници това е задгранична изложба. В SR на държавни глави благоприятства външната политика и колониалната експанзия. Тъй като V дом също е и дом на любовта, тази позиция често обещава някакво чувствено удовлетворение при пътешествие или вследствие на пътешествие; в личния живот – някакъв разрив.

V в Х —  Тъй като V дом е дом на съзиданието в широк смисъл, а Х – дом на положението и професията, тази позиция благоприятства инициативата в областта на или отнасяща се до общественото положение. Тя има пряка връзка с възнагражденията и резултатите от действията на човека. Благоприятства получаването на награди. Нерядко има отношение към това, как любовта ще се отрази на социалното положение (годеж, сватба), а също към успехите на децата.

V в XI — Обикновено обещава удоволствия, чиято причина са приятели, роднини или тяхното посредничество, а също раждането на нови планове, желания, надежди и намерения, отнасящи се до децата. Под влиянието на неблагоприятни планети тази позиция става заплашваща значението на V дом и действа като опозиция на този дом с неговото положение при раждането.

V в ХII Говори за удоволствия, смесени с неприятности, например някакво разочарование в любовта или опасение за здравето на дете. Положението е неблагоприятно за залагания и борсови спекулации. В женска тема тази позиция има връзка с вълнения около желана бременност.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply