IX дом SR в I дом на радикса

IX дом SR в I дом на радикса

Усилва философските и религиозните тенденции, склонява към пътешествия. Позиция, благоприятна за всякакъв вид лично съзидание.

IX в II — Показва основно парични амбиции. Понякога действа като II в IХ дом.

IX в III — Има отношение към пътешествия, свързани с обучение или с цел изследване на нещо. Тъй като тези домове се допълват един-друг, може да действа като III в IX.

IX в IV — Ориентира мисленето към традициите или повишава интереса към миналото, често води със себе си пътешествия, имащи за цел посещението при родители или разглеждане на исторически паметници във вече познати места.

IX в V — Благоприятства изпити и съревнования, често говори за морски круизи и приятни пътешествия. Понякога се проявява като V в IХ.

IX в VI — Лош знак за пътешествия, в крайна сметка за такива, свързани със здраве или служебни дела. В най-добрия случай това е просто показател за трудности, с които ще е свързано това пътешествие.

IX в VII — Влечение към философски, социални, научни обединения, тъй като тази позиция може да се характеризира като позиция на интелектуална близост с други хора. Понякога е показател за пътешествие на съпруга, което ще е определящо за разрив на отношенията.

IX в VIII — Депресия във връзка с мисълта за смърт, парични грижи, възпоминания. Ако се планира пътешествие, а управляващите планети на IX и XI дом са ранени, пътешествието няма да се състои.

IX в IX — Действа като всички сходни позиции.

IX в Х — Облекчава промяната на положението, изкачването в служебната йерархия, повишава доходите. Често води със себе си почести или възнаграждение, свързано с интелектуалната активност (академична степен, литературни или научни премии).

IX в XI — Изменения  в плановете и приятелските връзки, понякога заминаване или завръщане на приятел.

IX в XII — Неблагоприятно за интелектуална и независима работа (с изключение на окултни занимания и такива, свързани с XII дом), а също и за големи пътешествия. Умствена умора.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply