IV дом SR в I дом на радикса

IV дом SR в I дом на радикса

Преобладават въпроси, отнасящи се до семейството и мястото на живеене. Често тази позиция има отношение към тайните на човека или към семейни тайни; повдига въпроси за недвижими имоти. Тази конфигурация подчертава влиянието на семейството върху човека.

IV в II — Тъй като IV дом е дом на недвижимото имущество и средствата, вложени в инициатива, дадената позиция позволява да се съди за спестяванията, които ще направи дадения човек през годината. Понякога действа като II дом SR в IV дом от радикса.

IV в III — Понякога отбелязва година на прекратяване на стара кореспонденция, преписка или работа с документи и бумаги (III), отнасящи се до земя, или завършването на литературен труд. На човек му оказват влияние въпроси, свързани с местожителството.

IV в IV— Усилва, както всички подобни позиции, значението и предсказанията на IV дом от радикса.

IV в V — Позиция, благоприятна за всички, свързани с дома на човека. В отделни случаи може да показва зачатието на дете (IV дом обозначава впрочем скрити неща и причини), особено в женски хороскоп.

IV в VI — Безпокойство за здравето на родителите или домашни грижи. Често е показател за болест в семейството или за края на някаква болест на човек.

IV в VII — Понякога е показател за изтичане на срока на договор, аренда, на края на процес. Тази позиция често имат хора, водещи наследствени дела.

IV в VIII — Опасност от смърт в семейството, понякога уреждане в подходящ момент наследствени дела. В женска тема това е годината на менопауза, тъй като VIII дом се явява дом на пола.

IV в IХ — Често показва пътешествие за някой от членовете на семейството. Тази позиция позволява да се съди за практическите резултати, получени чрез предсказание, и за прогноза на относителните бъдещи събития в картата на мистици.

IV в Х — Позиция, важна за всички, чието положение зависи от земни владения, рудници, недвижими имоти и други значения на IV дом. Тъй като IV дом е дом на причините и началото, а Х — домът на постъпките на човек, тази позиция го заставя да действа в съответствие с неговите импулсивни тенденции (особено в огнен знак) или в съответствие с неговото призвание (ако е акцентиран с въздушен тригон).

IV в ХI — Край на това, което очакваш; във всеки отделен случай планетите са определящи, става ли дума за реализирането на планове и мечти, които човек има в момента на SR. Понякога смяна на местожителството, свързано с пътешествие.

IV в XII — Признак на домашни грижи и неприятности., недоволство от семейните неща. В SR на монарси и държавни глави тази позиция позволява да оценят силата на опозицията, на заговорници и подмолни движения.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply