Тълкуване на SR

Тълкуването на SR винаги трябва да започва с изучаването на връзките между домовете от SR и домовете в радикалния хороскоп, тъй като положението на домовете винаги е играло много важна роля в тази система. Следващото правило е отбелязано в учебника по елементарна астрология:
„Ако АСЦ SR се намира в квадратура или опозиция с основния АСЦ, годината ще бъде повече или по-малко неблагоприятна. Ако двата ASC се намират в добри аспекти един към друг, може да се прогнозира щастлива година. Ако VI, VII или XII дом в радикса попада на АСЦ SR, това вещае някакво нещастие, което може да е значително, ако управителите на тези домове са в неблагоприятно положение при раждането”.
Към тази забележка може да се добави много. Лошият аспект на АСЦ SR към МС от радикса вещае например нанасяне вреда на самия себе си; ако АСЦ се намира в огнен или въздушен знак, тази опасност произтича от инициативата му или някакви нови действия. В земен или воден знак тя е свързана с инат или небрежност и т.н. В зряла възраст тази конфигурация (също както конфигурацията МС SR в опозиция с АСЦ на радикса) често говори за невъзможност за достигане на целите заради частична загуба на жизнена енергия, тъй като загубата на енергията, която изисква дадено действие, превъзхожда възможностите на човека или има недостиг на такава.
Също така аспектите между позицията на АСЦ в радикса и АСЦ SR не са така важни, както налагането на годишните и наталните домове. Естествено, че в картата, съставена за момента, указан непосредствено от Слънцето, основно внимание трябва да се обърне на разпределението на домовете – годишните (SR) и наталните, различието между които се явява следствие на възвръщането на Слънцето на своето място в радикса.
Тъй като ъглите, тоест ASC, МС, DESC и IC, имат много по-голямо значение, отколкото другите домове, може да посъветваме начинаещите да отбележат положението на ъглите по отношение на радикса.
Ориентацията към източния хоризонт играе очевидно главна роля, което е сравнимо със значението на АСЦ в радикса, но в противоположност на АСЦ на радикса, чието значение преди всичко е психологическо, АСЦ SR действа съгласно природата на заемания от него дом в радикса.
Може да се формулира следният принцип на тълкуване на SR: домът от радикалния хороскоп, в който се намира АСЦ SR, винаги е свързан с главното събитие на годината или с условията, характерни за тази година. Природата на този дом от радикса поставя своя отпечатък на годината като цяло и показва нещо главно, което ще определя всички други интереси на дадения човек. Ако АСЦ SR представлява субект, то домът от радикалния хороскоп, в който той се намира, често представлява неговата среда.
Когато ъгловите домове от радикса и от SR съвпадат, това винаги показва важността на годината, докато налагането на АСЦ от радикса и АСЦ SR се тълкуват различно, в сравнение със съвпада на АСЦ SR със МС от радикса.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply