ПОЗИЦИЯ НА ДОМОВЕТЕ ОТ SR ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОМОВЕТЕ ОТ РАДИКАЛНИЯ ХОРОСКОП

Всеки дом от SR може да бъде изтълкуван в своята връзка с радикалната карта – това дава неизброимо множество указания. За провеждането на даден анализ всички позиции е нужно да почиват на определен практически опит, затова съветваме начинаещите да се опират само на наложените домове, съдържащи планети, тъй като иначе просто може да затънат в маса възможни конфигурации.

Планетите обикновено способстват проявлението на всичко, което е свързано с наложения дом – това облекчава изследването и контрола, но всичко слабо забележимо, дори най-незначителният факт, преди всичко е заключено във връзката между домовете от SR и домовете от радикса.

Когато домът от SR заема 2 дома от радикса, е необходимо да се съединят указанията и на трите дома, като се отдава предпочитание на този, който е на куспидата (около 5 градуса). Например II дом SR е разположен от 7°51′ до 29°22′ Близнаци и заема VI и VII дом от радикса, при което куспидата на последния дом се намира на 18°19′ Близнаци, предпочитания следва да бъдат отдадени на указанията, дадени от куспидите на II и VI дом. Но ако VII дом от радикса започва на 3-4-тия градус от куспидата, то предшестващото указание може да се пренебрегне.

Предложеният списък служи в качеството на правило за тълкуването на дадените позиции, но указанията му не бива да се следват буквално – във всеки отделен случай те може да бъдат видоизменени във връзка с планетарните и зодиакалните влияния.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply