МС в XII дом на радикса

МС в XII дом на радикса

Обикновено говори за година на големи изпитания, свързани с общественото положение или произтичащи от него; за опасност от клевети, скандали или за трудности в търсенето и запазването на работата, занятието. Лошите аспекти с куспидата на този дом усилва горното значение. Ако количеството на добрите и лошите конфигурации е приблизително равно, тази позиция може да се изтълкува само като показател за това, че човек е недоволен от съдбата си.

Тази конфигурация е благоприятна само за лекари, медсестри и всички хора, чиято професия се разкрива от областта на XII дом. На тях им е необходимо да имат в областта на МС добри планети или редица добри аспекти.

В заключение можем да кажем, че с АСЦ SR и МС SR е нужно да допускаме орбиса от 5 градуса, така че, ако един от ъглите се намира в края на дома от радикалния хороскоп, е необходимо да приема като цяло значението и на двата дома.

При тълкуването на SR трябва да се придава голямо значение на планетата, заемаща МС, тъй като тя често въплъщава текущото събитие. Нея трябва да я оценяваме съгласно дома от радикса, в който попада.

Едно от светилата на АСЦ може да показва психологическа тенденция, дори при слаби опити, но същото светило на МС обозначава пълно действие, тоест събитие. Така например Уран в V дом в момента на раждането се намира в Зенита (МС) на SR – това за жена може да означава неочаквана бременност или свързани с децата грижи; Марс, намиращ се в VII в радикса и попадащ на МС SR – разрив на връзка; Венера в VIII дом на радикса в съединение с куспидата на Х дом от SR – печалба от лотарията и т.н.

Излишно е де споменаваме, че тези значения многократно са се потвърдили, докато във всеки особен случай следва да търсим конфигурации, които ги потвърждават и усилват.

Така в една от картите с Уран на МС, за какъвто случай споменахме, годишната Венера, управляваща V дом на радикса, е била в съвпад с наталния АСЦ; в друга карта управляващата планета на този дом е била в I дом на SR в съвпад с управителя на същия този дом в радикалната карта и т.н.

Както и в тълкуването на радикалния хороскоп, необходимо е винаги да се достигне синтез от всички фактори, но отправната точка и основната линия на тълкуването е положението на ъглите в SR във връзка с радикалните домове.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply