МС в VII дом на радикса

МС в VII дом на радикса

При добро разположение може да обозначава изменение на ситуацията вследствие встъпване в брак, обединение в съюз, сключване на договорни отношения. При лошо разположение тази позиция може да означава промяна вследствие на развод, разрив на връзката, освен това може да показва следствен или съдебен процес. В женски хороскоп това често показва зависимост на жената от измененията в ситуацията на нейния мъж.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply