МС в VI дом на радикса

МС в VI дом на радикса

Това положение зависи от други положения. Ако SR  предсказва болест, това ще бъде показател, че разклатеното здраве ще окаже влияние на положението на човека. Ако това положение се усилва от присъствието на Сатурн в МС, това показва, че в някаква степен човекът е подчинен на своите действия, тъй като те стесняват неговата свободна воля и свободата му на действие и препятства изпълнението на много желания.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply