МС в III дом на радикса

МС в III дом на радикса

Показва положение, изискващо голямо количество премествания или на работа, свързана с ръкописи. Ако SR е благоприятна, тази позиция може да доведе до подобряване на социалното положение, което ще бъде следствие от неголеми делови пътувания или приемане на изложено в писмен вид важно предложение. В хороскопа на жени и на хора без професия тази позиция обикновено показва положение, зависещо от обкръжението.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply