АСЦ SR в VIII дом на радикса

АСЦ SR в VIII дом на радикса

Често се среща в години, съдържащи в себе си смърт – в семейството или обкръжението на човека. Ако SR е неблагоприятно, а символическата дирекция и прогресивният хороскоп съдържат опасност от смърт, тази угроза се отнася непосредствено до човека. Но дори да няма пряка опасност, това може да е тревожно предзнаменование, отнасящо се до здравето, тъй като такова положение на АСЦ придава на човека през цялата година чувство на обща слабост, апатия, непривична умора, наблюдава се отслабване на волята, равнодушие към работата и отговорностите; здравето и животът на човека може да са заплашени от болест или нещастен случай. Това е най-сигурният показател за изтощение и внезапни депресии, които могат да доведат до загуба на съзнание.

Стареенето и износването на организма настойчиво напомнят за себе си в течение на годината, отбелязана именно от такова положение на АСЦ. Ако човек е болен, това положение говори, че изходът, лечението или лекарствата могат да представляват за болния някаква опасност. Ако планетата управител на VIII дом или АСЦ се намират в XI дом, или има някакви дисхармонични връзки между планетите управители на тези домове в картата на SR, може да се посъветва човекът да смени лекаря си (в картата на болни хора лекарят е представен от XI дом – домът на покровителите).

Но ако XI дом се намира в благоприятно положение както в радикалния хороскоп, така и в SR, той има отношение към събития, свързани с получаване на пари, ренти, пенсии, премии, наследства и т.н. В този случай SR може да предвещава щастливо събитие от такъв род в течение на годината.

От психологическа гледна точка АСЦ SR в VIII дом може да привлече вниманието към спиритизъм и проблеми с отвъдното. При неговото поражение е необходимо да се избягват подобни проблеми, тъй като занимаването с тях е опасно.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply