АСЦ SR в VII дом на радикса

АСЦ SR в VII дом на радикса

Винаги усилва особеностите на този дом. Ако указанията са благоприятни, това положение на АСЦ ще доведе до женитба или връзка; ако са неблагоприятни, съответства на някакви неприятности, неуспехи в обществения живот, а ако АСЦ SR е в опозиция на АСЦ от радикса – неразположение, болест, нещастен случай, операция и т.н. това положение често се среща в SR, показващи година на развод или на разрив на връзка. Може да се каже, че в повечето случаи цялата дъга от куспидата на VI дом до края на VIII действа в неблагоприятен смисъл. При политиците тази ориентация на SR  подчертава социална активност (случаят с SR на Мусолини, когато той оглавява похода към Рим).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply