АСЦ SR в VI дом на радикса

АСЦ SR в VI дом на радикса.

Това е обикновено лошо предсказание, отнасящо се до здравето, а също предзнаменование за домашни неуредици. При добър SR болест може и да не настъпи, но в организма ще се появи тенденция към отслабване, недостиг на жизнени сили, умора. Ако VI дом SR е неблагоприятно свързан с X, е нужно това да се разбира като някакви професионални трудности, тъй като обикновено VI дом има отношение към задълженията и отговорностите и често изразява невъодушевяваща човека активност – скучна и тежка.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply