АСЦ SR в V дом на радикса

АСЦ SR в V дом на радикса

Говори, че главното събитие на годината ще бъде свързано с любов или с деца, понякога с техническо обучение, и винаги съответства на важна еволюция в отношенията с интимното обкръжение или изменение в него. Това обикновено е щастливо съвпадение (ако няма лоши предзнаменования), то често се среща в годината на годежа или на раждането на дете (особено в женски хороскоп). Понякога това положение оживлява спекулативната страна на даден дом, което може да доведе – с неблагоприятен SR – до неуспех при залагане и в парични операции, но в този смисъл V дом може да се разглежда и в случаите, когато картата показва връзка между V и II или VIII дом (например чрез присъствието на планетата управител на V дом във II дом или обратното) и ако планетите акцентират финансовите въпроси. Без тези условия даденото положение акцентира на връзки или на деца, на външно влияние, на добри отношения, а също така на приятни събития, удоволствия, покани, празници. При артистите това е указание за година на успехи, тъй като V дом управлява изкуството и в частност театъра.

Очевидно е, че във всеки определен случай планетите позволяват да се каже в какъв смисъл ще се прояви действието на дома от радикалния хороскоп, където се намира АСЦ SR. Така например АСЦ SR с Уран в V дом на радикса на жена почти винаги е показател за аборт или помятане: разрушителната природа на Уран, въздействаща на V дом, води до преждевременно разрушение (хирургически или не, предизвикани или случайни) на бъдещото дете. Съвкупността от показатели в наталната карта, връзките между V дом, от една страна, и VI, VIII, XII дом, от друга, поражението на светилата и планетата управител на АСЦ позволяват във всеки даден случай да се уточни характерът на опасността или последствията от аборта за здравето.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply