АСЦ SR в IV дом на радикса

АСЦ SR в IV дом на радикса

Често съответства на промяна в местожителството, реализиран в живота замисъл, завършване на някаква предприета дейност, събитие, свързано с родителите, с родния дом. От психологическа гледна точка това е признак, че човек има потребност от някаква стабилност, материална обезпеченост, спокойствие, създаване на домашно огнище, увереност в бъдещето. Ако в картата има някакви неблагоприятни указания, това положение се явява доста опасно. През 1939-1940 г. много хора, имащи такава конфигурация, са били изпратени в концлагери. По-задълбоченото изучаване на SR ни разкрива във всеки определен случай смисъла на тълкуване на IV дом.

Нека отбележим, че много често АСЦ SR в IV дом от радикса съответства на годината на смъртта. Такова е например положението на SR на Балзак на 20.05.1850. в този случай „финалът” – едно от основните значения на IV дом – може да се разбира като „край на съществуването”.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply