АСЦ SR в Лъв

АСЦ SR в Лъв показва, че жизнените чувства са на първи план. Това разположение често съответства на оптимистично настроение, бодрост (особено ако АСЦ е в III, V и XI дом на радикалния хороскоп), желание за живот. Показва период на най-пълно изразяване на личността и личните достижения (в областите, отбелязани било от дома на радикалната карта, където той се намира, било от дома на SR, заеман от Слънцето). При лошо разположение или ранено Слънце човек ще страда от недостатъчна искреност от неговите близки. Срам или гордост пречат на самоизявата, което създава атмосфера на морална самота.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply