АСЦ SR в Дева

АСЦ SR в Дева показва второстепенна роля на свободната воля и че човек следва да се страхува от сблъсък на интереси. Това е позиция на служенето, на всякакви отговорности, на подчинението на хора или на обстоятелства. Успехът изисква дипломация и хитрост. Дадената ориентация на SR обикновено прави акцент на лишена от голям размах журналистическа дейност, често се отнася до политически въпроси, средства за съхранение и обезпечаване на комфорт, благосъстояние, жизнени навици. Често и вирусни болести, особено при лоши аспекти.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply