АСЦ SR във II дом на радикса

АСЦ SR във II дом на радикса

Показва, че главният интерес на годината ще се отнася към паричните въпроси и тези въпроси ще се решават преди всички останали. Ако съвкупността от астрологически фактори е благоприятна, предстоят значителни успехи; ако във II дом има неблагоприятна съвкупност от фактори, това показва финансови усложнения.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply