АСЦ SR във Везни

АСЦ SR във Везни дава възможност да се предвидят сближения или обединения с хора извън семейството, чужди хора често дават по-голямо удовлетворение, отколкото роднините, тъй като това положение говори за светския и обществения живот (то е присъщо за брака и различните съюзи). Оттук следва разширение на връзките, присъединяване към кръгове, получаване на покани.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply