Ако МС се намира в I дом на радикса

Ако МС се намира в I дом на радикса

Това обикновено е много добро предзнаменование, позволяващо на човек да разчита на себе си, да въздейства на съдбата си и да я насочи в желаното направление. Това положение винаги предсказва лично действие, което така или иначе ще послужи в бъдеще. То често се среща в години, в които човек взема решение, отнасящо се до кариерата му, или започва дейност, даваща на живота му нова посока.

При това положение шансовете са направо велики. Разликата между дадената позиция и позицията, в която АСЦ SR се намира в Х дом на радикса, се състои в следното: във втория случай човек е длъжен да действа лично, длъжен е да търси средства и възможности, да създава обстоятелства. Докато ако МС SR се намира в I дом на радикса, възможностите на човек се увеличават – той намира помощ, пари, защита и т.н. Всичко така или иначе се отнася до него. С една дума – това е много добро указание, предвещаващо по-големи блага, отколкото АСЦ SR в Х дом на радикалния хороскоп.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply