Ниво 1

“АСТРОПСИХОАНАЛИЗ НА ЛИЧНОСТТА”, включва цялостна интерпретация на един рожден хороскоп със съответните сфери на влияние; ХАРАКТЕР, ДАДЕНОСТИ И СПОСОБНОСТИ, ФИНАНСИ И МАТЕРИАЛНО СЪСТОЯНИЕ, КРАТКИ И ДАЛЕЧНИ ПЪТУВАНИЯ, НЕЩО ЗА ДОМА – СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА, ЗА ЛЮБОВТА, ДЕЦАТА И БРАКА, ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРИЕНТИРАНОСТ НА РОДЕНИЯ И ОЩЕ ДРУГИ ТЕМИ ОТ СФЕРАТА НА ЖИВОТА.

В това ниво имате и БЕЗПЛАТЕН достъп до лекции, които са ОСНОВНИ. Всички останали, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ПРОФЕСИОНАЛИЗМА, са ПЛАТЕНИ.

Всеки успешно преминал даденото ниво, ще получи ДИПЛОМ за успешното му завършване.

Настоящият първи етап на обучение е съставен от БАЗИСНИ ТЕМИ, които са основа на астрологичните знания, и СПЕЦИАЛНА ЧАСТ – за придобиване на професионален опит при интерпретация на една рождена тема – хороскоп на раждането.

В процеса на обучение в настоящата степен ще се използва примерна тема, върху която ще имате съответните постинги-задачи за проверка на придобитите знания, и възможността да общувате с други, които също се обучават в същото ниво.

Само при правилно решаване на постинг-а преминавате на следващата тема. Минимален брой постинги – 5 броя.

Продължителността на обучението в тази степен е разчетена за период от ШЕСТ МЕСЕЦА, но тези от вас, на които им се налага да прекъснат за известно време, ще могат да продължат обучението си. Срокът на обучение в известна степен ще зависи от самите вас, обучаващите се.

В края на обучението в тази степен ще решите тест, за да защитите придобитите знания и правото си да получите СЕРТИФИКАТ – ДИПЛОМ, съответно на български и английски език.

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ, НЕКА ЗАЕДНО ДА ЗАПОЧНЕМ ИЗУЧАВАНЕТО НА АСТРОЛОГИЯТА И ВИ УВЕРЯВАМ, ЧЕ ЩЕ ПОСТИГНЕМ ЖЕЛАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. ЖЕЛАЯ ВИ КУРАЖ И УСПЕХ В НАЧИНАНИЕТО!

Повече информация отностно обучения, цени и начини за плащане